De werken van Hans Oosterom zijn kleurrijk en vergaand geabstraheerd. Oosterom maakt ze op de computer.
Een enkele keer gaat hij uit van bestaand materiaal, maar veel vaker creëert hij zijn beelden zonder gebruik te maken van vooraf geselecteerd materiaal.
Zijn de computerbeelden definitief, dan worden deze gematerialiseerd door ze onder hoge druk en temperatuur op aluminium te persen.

Het creatieve proces dat aan het uiteindelijke resultaat voorafgaat verschilt niet van kunstenaars die meer traditionele technieken hanteren.
Waar voor veel schilders het penseel nog steeds het gereedschap is, is de computer dat voor Oosterom.
Ook Oosterom moet beslissen over kleur, intensiteit, vorm, vervaging, perspectief, enz

De titels van zijn werken verwijzen vaak naar wat in het werk zelf is te zien.
Soms feitelijk als er verwezen wordt naar aspecten van het zichtbare beeld.
Soms ook sturend met titels die interpretaties zijn van wat wordt getoond.
De titels geven ook aan dat voor Oosterom taal en beeld sterk samenhangen.

Dit is ook duidelijk te zien in de drie werken die speciaal voor de Mathilde manifestatie werden gemaakt, met de titels “Emptiness”, “Vanity” en het hier afgebeelde “Solitude”.


Website: http://hansoosterom.com