Titel werk: Holle Jurk
Afmetingen : hoog 300 x 150 cm Ø
Materialen: betonijzer, polyester, spiegelende plastic, schoenen.

“Holle Jurk”
‘Ik ben als de maan….’

Co-productie van Hendrike Huijsmans en Frans Kegels.
Op de vraag van Hendrike : “Wie was die Mathilde eigenlijk?”, vertelde Frans uitgebreid hoe hij destijds Mathildes leven volgde en hoe hij dat heeft ervaren. Frans zag dat, letterlijk, bijna alles en iedereen, uit louter eigenbelang, om Mathilde heen draaide. Zien en gezien worden was hierbij de boodschap. Het kwam hem voor dat Mathilde in alle eenzaamheid genoot van alle, vaak geveinsde, aandacht. Slechts enkelen hadden werkelijke aandacht voor Mathilde en omarmden haar als mens. Anderzijds leek het hem of Mathilde zeer selectief mensen dicht bij haar toeliet . Binnen in de schittering van de jurken, ontworpen en geproduceerd door modeontwerpster en kunstenares Fong Leng, heerste in de beleving van Frans een eenzame leegte.
Hendrike werd enthousiast en stelde voor samen een beeld te maken. Het zou een Holle Jurk moeten worden. Geen brave veelkleurige pop, geen tweede schitterende Mathilde, maar ze wilden de dieperliggende leegte en eenzaamheid waarin Mathilde ook leefde belichten.
Ze besloten het boek over Mathilde niet te lezen om de eigen beleving zuiver te houden en van daaruit te werken.
Tot hun verbazing verscheen op het affiche een uitspraak van Mathilde, die exact weergaf wat Hendrike en Frans voor ogen hadden.
Een Holle Jurk van drie meter hoog en 1½ meter doorsnede, ontdaan van alle glamour, transparant met spiegelende stroken, die met spots worden aangelicht.
In de spiegelingen neemt de beschouwer de plaats in van de sensatiebeluste “bewonderaars” van destijds.
Twee rode lakschoenen binnen in de leegte symboliseren de aanwezigheid van Mathilde zelf.


Website: https://www.franskegels.com/